เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา(25 ส.ค. 2565)

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้

100%;"frameborder="1"/>

ข้อมูลการเงินปีงบประมาณ