เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา (19 ส.ค.2565)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา 

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลการเงินปีงบประมาณ