เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

ติดต่อเรา

ที่อยู่ โรงพยาบาลขุนยวม 455 ถนน กริชสุวรรณ หมู่ 1 ตำบลขุนยวม

อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140

หมายเลขโทรศัพท์ 0-5369-1017 , โทรสาร 0-5369-1098

E-mail    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : http://www.khunyuamhealth.com

Facebook Page : http://www.facebook.com/khunyuamcup

 


 

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

1.      ยื่นร้องเรียนมายังที่ตั้งโรงพยาบาลขุนยวม โดย

-          หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)

-          บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)

ที่อยู่ โรงพยาบาลขุนยวม 455 ถนน ตำบลขุนยว อำเภอขุนยวม

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140

2.     Facebook Pagehttp://www.facebook.com/khunyuamcup

3.      E-mail โรงพยาบาลขุนยวม : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.     หมายเลขโทรศัพท์ 0-5369-1017 , โทรสาร 0-5369-1098