เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

ข้อมูลอำเภอขุนยวม


ประวัติความเป็นมา
อำเภอขุนยวม เป็น อำเภอ หนึ่งใน จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่อยู่ท่ามกลางขุนเขา และสายน้ำ ประชากรมีเชื้อสายทั้งชาวเขา ไทยใหญ่ จีน และพม่า นับเป็นแหล่ง ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดและของภาคเหนือ

อำเภอขุนยวม แต่เดิมเรียกว่า เมืองขุนยวมเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ของชาวไทยใหญ่ หรือ ชาวไต พวกเขาเรียกเมืองนี้ว่า บ้านกุ๋นลม” (เพราะเหตุว่าหมู่บ้านนี้มีอากาศ หนาวเย็น มีลมพัดตลอดเวลา) มี ชานกะเลหรือ พญาสิงหนาทราชาเป็นเจ้าเมืองคนแรก ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอและเปลี่ยนชื่อจาก เมืองขุนยวมเป็น อำเภอขุนยวมเมื่อปี พ.ศ.2453 โดยมีขุนเดชประชารักษ์เป็นนายอำเภอ คนแรก

ประชากร

ประชากรส่วนใหญ่ของอำเภอขุนยวมมีเชื้อสายไทยใหญ่ หรือชาวไต ประกอบด้วย ครัวเรือนทั้งหมด 5,275 ครัวเรือน มีประชากร 21,500 คน 
ชาย 11,197 คน หญิง 10,303 คน

สภาพทั่วไป
ลักษณะที่ตั้ง อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีชายแดนด้านทิศตะวันตกติดกับ ประเทศสหภาพพม่าตลอดแนว บริเวณที่ตั้งของอำเภอเป็นที่ราบกว้างใหญ่ อยู่สูงกว่า ระดับน้ำทะเล 600 เมตร

พื้นที่และการใช้ประโยชน์
มีเนื้อที่รวม 2,365 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,478,125 ไร่ จำแนกเป็น ป่าสงวนฯ 1,425,850 ไร่ อุทยานแห่งชาติ 41,250 ไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 8,750 ไร่ พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ 2,275 ไร่

สภาพภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่เป็นภูเขาเป็นส่วนใหญ่ และมีที่ราบใหญ่น้อยอยู่ระหว่างหุบเขา สภาพป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์ ภูเขามีอยู่ทั่วไปในพื้นที่และเป็นต้นน้ำลำธารที่สำคัญ เช่น น้ำยวม น้ำปอน น้ำแม่สุริน และน้ำแม่ลาก๊ะ

อาณาเขต
อำเภอขุนยวมตั้งอยู่บนที่ราบกว้างใหญ่ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 600 เมตร มีพื้นที่รวม 2,365 ตารางกิโลเมตร มีตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ดังนี

การปกครอง
อำเภอขุนยวม แบ่งการปกครองออกเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 6 ตำบล รวม 43 หมู่บ้าน และเทศบาลตำบล 1 แห่ง รวม 8 ชุมชน ดังนี้

อบต.

จำนวนหมู่บ้าน

อบต.เมืองปอน

10

อบต.แม่เงา

8

อบต.แม่ยวมน้อย

8

อบต.แม่อูคอ

6

อบต.แม่กิ๊

5

อบต.ขุนยวม

6

เทศบาลตำบล

จำนวนชุมชน

เทศบาลตำบลขุนยวม

8

ภูมิอากาศ
- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม - มกราคม

เส้นทางสู่ขุนยวม
มีถนนหลายสายที่ตัดผ่านไปยังอำเภอขุนยวม จาก จังหวัดเชียงใหม่ สามารถเดินทางได้ 3 เส้นทาง คือ 
1. จาก อำเภอจอมทอง ผ่านเส้นทางหมายเลข 108 ไปยัง อำเภอแม่สะเรียง แล้วเลี้ยวขวาขึ้นไปยังอำเภอแม่ลาน้อย และเข้าสู่ขุนยวม เส้นทางโค้งมาก เส้นสภาพผิวถนนดี นิยมใช้มากกว่าเส้นทางอื่น
2. จาก อำเภอแม่แจ่ม ตามทางหลวงหมายเลข 1263 ผ่านบ้านแม่นาจอน บ้านปางอุ๋ง และเข้าสู่อำเภอขุนยวม สภาพเส้นทางแคบ บางช่วงขรุขระ เปลี่ยว ไม่ค่อยมีรถผ่าน แต่เหมาะกับการผจญภัย
3. จาก อำเภอแม่แตง ตามทางหลวงหมายเลข 1095 เข้าสู่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แล้วเลี้ยวลงมายังอำเภอขุนยวม สภาพถนนดี มีความโค้งน้อนกว่าเส้นทาง 108 แต่มีความสูงชันกว่า

จาก จังหวัดตาก สามารถเดินทางขึ้นมาจากทางหลวงหมายเลข 105 จนถึงอำเภอแม่สะเรียง และผ่านต่อไปโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 108 เป็นเส้นทางที่แคบ ไม่ค่อยมีการสัญจร ถ้าไม่จำเป็นไม่ควรเดินทางจากจังหวัดตาก ขึ้นมาทางนี้ ตลอดทางจากอำเภอแม่สอด ถึงอำเภอสบเมย ไม่มีปั๊มน้ำมันเลย