เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล

 

 

 

ประวัติความเป็นมาโรงพยาบาลขุนยวม

โรงพยาบาลขุนยวม เดิมเป็นสถานีอนามัยชั้น1 ก็ตั้งขึ้นเมือ 2508 ในพื้นที่ปัจจุบัน โดยมีนายโพธิ์ ญาติศรี เป็นหัวหน้าสถานีอนามัยคนแรก มีนายสวัสดิ์ คำผุย เป็นสาธารณสุขอำเภอ

ปี พ.ศ. 2519

ได้ยกฐานะขึ้นเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย มีนายแพทย์อุดม เฮ็งวิทยากุล เป็นผู้อำนวยการคนแรก

ปี พ.ศ. 2522

ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงพยาบาลอำเภอขุนยวม เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง และได้รับบริจาคตึก หง่วย มา มณีวงศ์ เพื่อสำหรับผู้ป่วย

ปี พ.ศ. 2539

ได้งบประมาณก่อสร้างตึกผู้ป่วยใน 60 เตียง อาคารที่พักแพทย์ พยาบาล จำนวน 2 หลังโรงรถและโรงเก็บวัสดุ งบประมาณ 24,400,000.00 บาท

ปี พ.ศ. 2541

ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง

ปี พ.ศ. 2542

ได้รับการบริจาคอาคารผู้ป่วยนอก ขนาด 30 เตียง จากมูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัย งบประมาณ 8,700,000 บาท

ปี พ.ศ. 2551

ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างทางเดินเชื่อมตึกและต่อเติมชั้นล่างตึกผู้ป่วยในเป็นห้องตรวจ PCU งานทันตกรรมและคลินิกพิเศษ งบลงทุน 5,896,127.67 บาท เงินบำรุงโรงพยาบาลสมทบ 2,148,822.33 รวมงบประมาณก่อสร้าง 8,044.950.00 บาท

ปัจจุบัน

โรงพยาบาลขุนยวม มีเนื้อที่ 11.9 ไร่ มี นายแพทย์วีระพงษ์ วนากาญจน์ เป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบัน