เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

พิธีลงเสาเอกอาคารประดิษฐ์พระพุทธรูป โรงพยาบาลขุนยวม

วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 ตรงกับขึ้น 9 ค่ำเดือน 8 เวลา09.00 น. ได้ฤกษ์พิธีลงเสาเอกอาคารประดิษฐ์พระพุทธรูป และพระรูปสมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลขุนยวม

งบประมาณก่อสร้าง จากกองทุนเพื่ออุปถัมภ์ผู้ป่วยที่พักรักษาตัว ณ อาคารที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงสร้าง โรงพยาบาลขุนยวม   ขอเชิญชวนพี่น้องชาว CUP ขุนยวม นำวัตถุมงคล บรรจุฐานเสาเอก เพื่อความเป็นศิริมงคล และร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน..

และขอเชิญร่วมบริจาคเงิน สมทบกองทุนเพื่ออุปถัมภ์ผู้ป่วยฯ ในโอกาสนี้ด้วย..

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink