เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

ต้อนรับการเยี่ยมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข สหภาพเมียนมาร์

วันที่ 30 มิถุนายน  2557 โรงพยาบาลขุนยวม  ได้ต้อนรับและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจากผู้บริหารประเทศเมียนมาร์

 Dr.Min Than Nyunt อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ,Dr.Aung Kyaw Htwe สาธารณสุขรัฐกะเหรี่ยง,Dr.Than Tun Aung สาธารณสุขรัฐมอญ,Dr.Tun Aung Kyi สาธารณสุขรัฐกะยา,Dr.Kyaw Khaingหัวหน้าฝ่ายงานสุขภาพระหว่างประเทศ สหภาพเมียนมาร์..

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink