เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

สรพ.มอบกิตติกรรมประกาศ บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA

 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน) มอบกิตติกรรมประกาศ แก่ โรงพยาบาลขุนยวม บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA  ให้ไว้ วันที่ 21 พฤษภาคม  2557 มีกำหนดอายุ 1 ปี 

 

 

 

 

ขอให้พี่น้องชาวโรงพยาบาลขุนยวม ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสติปัญญา พัฒนางาน สู่ HA เร็วๆนี้...

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink