เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา (12 เม.ย.2565)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ 1 อัตรา กลุ่มงานทันตกรรม

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  1 อัตรา กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์  1 อัตรา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink