เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

โรงพยาบาลขุนยวม ได้รับบริจาคเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump)(ุ6 พ.ย. 2563)

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลขุนยวม ได้รับบริจาคเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน 1 เครื่อง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink