เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

โรงพยาบาลขุนยวม ได้รับบริจาค อุปกรณ์การแพทย์ทางด้านกายภาพบำบัด (8 ต.ค. 2563)

วันที่ 8 คุลาคม 2563 โรงพยาบาลขุนยวม ได้รับบริจาค อุปกรณ์การแพทย์ทางด้านกายภาพบำบัด จำนวน 86 รายการ จากบริษัท เพลเลเมท จำกัด โดยคุณแสงแข หาญวนิชย์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อมอบต่อให้กับผู้ป่วยยากไร้หรือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้
ในนามโรงพยาบาลขุนยวม และชาวอำเภอขุนยวม ขอขอบพระคุณ บริษัท เพลเลเมท จำกัด และ นพ.สุพัฒน์ ใจงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางมะผ้าและกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่ช่วยสนับสนุนประสานงานมา ณ ที่นี้

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink