เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (23 ก.ค.2563)

 ประกาศโรงพยาบาลขุนยวม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร

เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink