เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

รู้จัก "หมอชนะ" แอพติดตามและประเมินความเสี่ยง COVID-19

 

รู้จัก "หมอชนะ" แอพติดตามและประเมินความเสี่ยง COVID-19

           แอปพลิเคชัน หมอชนะ/MorChana” เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยแพทย์ พยาบาล หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ และที่สำคัญ คือ ช่วยตัวท่านเอง ในการดูแลและป้องกันตนเองจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

          โดยแอปพลิเคชัน หมอชนะ/MorChana” จะเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของท่าน คนรอบข้าง และประชาชน โดยติดตามข้อมูลการติดเชื้อ โอกาสหรือความเสี่ยงในการติดเชื้อ และเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 จากการให้ข้อมูลของท่านเอง

สามารถดาวน์โหลดแล้วบน App Store สำหรับ iOS และ Play Store สำหรับ Android

 

คลิปการแถลงข่าวเปิดตัว "หมอชนะ"

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink