เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

โรงพยาบาลขุนยวมจัดกิจกรรมสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัย และ อสม. ชวนคนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 26 พ.ย.2561

รายงานผลการดำเนินงาน

จัดกิจกรรมสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัย และ อสม. ชวนคนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพ เวลา 06.00 น. – 08.00 น.ณ วัดโพธาราม หมู่ 2 ตำบลขุนยวม ถึง โรงพยาบาลขุนยวม นำโดยประธาน คป.สอ. ขุนยวม คุณพิมล เกิดมงคล สาธารณสุขอำเภอขุนยวม รองประธาน คป.สอ. นายแพทย์พิทยา หล้าวงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม พร้อมเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนยวมทุกคน หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลขุนยวม กองร้อยทหารพรานที่ 3605 การไฟฟ้าอำเภอขุนยวม สถานีตำรวจอำเภอขุนยวม โรงเรียนขุนยวมวิทยา โรงเรียนขุนยวม โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ชมรมรักปั่นขุนยวม ชมรมออกกำลังกายต่างๆ ชุมชนป๊อกในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม และประชาชนทุกคน ในอำเภอขุนยวม ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น ณ วัดโพธาราม หมู่ 2 ตำบลขุนยวม ถึง โรงพยาบาลขุนยวม  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 200 คน ขอขอบคุณผู้สนับสนุนน้ำดื่ม ได้แก่ ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ บริษัท นิ่มซี่เส็ง จำกัด บริษัทเฮง ลิสซิ่ง จำกัด ร้านเป็นหนึ่ง สาขาอำเภอขุนยวม ทางเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนยวมขอขอบคุณทุกหน่วยราชการ ห้างร้าน ชุมชนป๊อกต่างๆ พี่น้องประชาชนทุกท่าน ชมรมทุกชมรมที่มีส่วนรวมในการทำกิจกรรมในครั้งนี้

รูปกิจกรรม

 

ผู้รายงาน

คุณกิตติ์พิพัฒน์ เยาวโสภา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

คุณสายพิณ คำเขื่อน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

กลุ่มงาน บริการปฐมภูมิและองค์รวม

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink