เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

พิธีรับมอบทุน

วันที่ 2  สิงหาคม  2561 นายแพทย์พิทยา  หล้าวงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม  รับมอบทุนจากเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ประธานมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ .

จำนวน 2,000,000.00 บาท(สองล้านบาท) เพื่อจัดตั้ง มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink