เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

วันนี้ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 อาจารย์วรรณิกา  มโนรมณ์ ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์ ศิริรัตน์  ตันสกุล อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์

ขอขอบพระคุณที่เมตตาชาวโรงพยาบาลขุนยวม มาเยี่ยมตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ ให้ความรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คำแนะนำโอกาสพัฒนา เพื่อความปลอดภัยผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ทำงานมีความสุข วางแผนพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink