เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 21  กุมภาพันธ์  2561 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขุนยวม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขุนยวม

นำโดย นายแพทย์วีระพงษ์  วนากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลขุนยวม“คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)”ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ โรงพยาบาลขุนยวม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink