เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

สวัสดีปีใหม่ 2561

สวัสดีปีใหม่ 2561 ขอให้พี่น้องชาวโรงพยาบาลขุนยวม และพี่น้องชาวอำเภอขุนยวม ทุกท่านฉลองปีใหม่อย่างมีความสุขกับครอบครัว หากเดินทางก็ขอให้ท่านเดินทางโดยปลอดภัย ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร ด้วยความปรารถนาดีจาก.... โรงพยาบาลขุนยวม (เจ็บป่วยฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ โทร 1669)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink