เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

จากใจชาว CUP ขุนยวม

ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง จากใจ ...ชาวโรงพยาบาลขุนยวม...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink