เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาการบริการทางการแพทย์ เพื่อประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาการบริการทางการแพทย์

เพื่อประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

                                                                              สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

 

           รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาการบริการทางการแพทย์เพื่อประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์[Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Scheme (จีจีพี)]เป็นมูลค่า 2,797,000 บาท ซึ่งกำหนดจัดพิธีมอบในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่โรงพยาบาลขุนยวม โดยมี นายฮิซาโอะ โฮริโคะชิ กงสุล รักษาการแทนกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นผู้มอบและ นายแพทย์วีระพงษ์วนากาญจน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวมเป็นผู้รับมอบ

 

อำเภอขุนยวมตั้งอยู่ตอนกลางของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ประมาณ 1,700 ตารางกิโลเมตร ซึ่งประมาณร้อยละ 90 ของพื้นที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนและด้านทิศตะวันตกเป็นชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าทอดยาวกว่า 80 กิโลเมตร ในอำเภอขุนยวมนอกจากจะมีประชากรราว 22,000 คนที่ประกอบด้วยชาวกะเหรี่ยง ชาวไทใหญ่และชาวม้งแล้ว ยังมีกลุ่มชนที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ รวมถึงแรงงานต่างชาติจากประเทศพม่าเข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมาก โรงพยาบาลขุนยวมในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลรัฐเพียงแห่งเดียวในอำเภอได้ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนและผู้อยู่อาศัยเหล่านี้ โดยไม่เลือกว่าจะได้ขึ้นทะเบียนราษฎร์หรือมีสัญชาติหรือไม่ก็ตาม อีกทั้งยังจัดให้มีบริการด้านการแพทย์เคลื่อนที่เป็นประจำแก่ประชาชนบนพื้นที่สูง ผู้มีปัญหาด้านเศรษฐกิจและยากลำบากต่อการเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาล แต่ปัจจุบัน เนื่องจากอุปกรณ์ทางแพทย์ที่มีอยู่เดิมส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานมานาน และบางอย่างก็ยังขาดแคลน ส่งผลให้โรงพยาบาลขุนยวมไม่สามารถให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างเต็มที่

 

ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดซื้อรถพยาบาลขับเคลื่อนสี่ล้อ เครื่องทำฟันเคลื่อนที่ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่และเครื่องวัดชีพจรและค่าออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว ซึ่งครุภัณฑ์ทั้ง 4 รายการนี้ ทางโรงพยาบาลมีความขาดแคลนอย่างมากเป็นพิเศษ รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยพัฒนาระบบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและการบริการทางการแพทย์ในอำเภอขุนยวมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

โทรศัพท์: 053-203367  โทรสาร: 053-203373   Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink