เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

มอบสลากที่ระลึก ธกส.

วันที่ 10 มิถุนายน  2559 มอบสลากที่ระลึก  ธกส. จำนวนเงิน 10,000.00 บาท ให้กับคุณพี่นันทกานต์  จันทร์กมล

เนื่องในโอกาสลาออกจากราชการ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ได้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลขุนยวมเป็นเวลานาน ด้วยความเสียสละ อดทน ...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink