เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

รองกงสุลญี่ปุ่น เยี่ยม รพ.ขุนยวม

วันที่ 26  มีนาคม  2559  ท่านรองกงสุล อะซึชิ  โอคาซากิ  รองกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

มาเยี่ยมรับฟังข้อมูลเพิ่มเติม โครงการ จีจีพี ของรัฐบาลญี่ปุ่น

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink