เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

ผู้ประสานงานโครงการ จีจีพี

วันที่ 11  กุมภาพันธ์ 2559 คุณอะริโทะ  โอธิมา ผู้ประสานงานโครงการ จีจีพี สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

มาเยี่ยมแนะนำโครงการ จีจีพี ของรัฐบาลญี่ปุ่น

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink