เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

พระอาจารย์ วัดบวรนิเวศวิหาร เยี่ยมโรงพยาบาล

วันที่ 2 ก.พ. 2559 พระมหานายก  พระศรีวิสุทธิกวี พระอาจารย์ ดร.วิเชตร  กุศลจิตโต เยี่ยม รพ.ขุนยวม

มอบพระผงไพรีพินาศ จำนวน 2,000 องค์ มอบผ้าห่ม จำนวน 250 ผืน และเยี่ยมพระครูอนุศาสน์โกศล เจ้คณะอำเภอขุนยวม มอบผ้าห่มคณะสงฆ์อำเภอขุนยวม จำนวน 250 ผืน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink