เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

งานคนพิการสากล จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 โรงพยาบาลขุนยวม ได้ประกาศเกียรติคุณ จากนายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนคนพิการเข้าถึงสิทธิคนพิการ(การส่งเสริมการมีบัตรคนพิการ)ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นในปีงบประมาณ 2558 เนื่องในวันคนพิการสากล จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2558..

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink