เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

พระผู้มีพระคุณ

ชาวโรงพยาบาลขุนยวม และชาวอำเภอขุนยวม ขอแสดงความอาลัยและกราบระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ ของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ที่หลวงพ่อ ได้บริจาครถพยาบาลฉุกเฉิน TOYOTA  HIAC มูลค่า 780,000.00 บาท

 

ให้กับโรงพยาบาลขุนยวม เมื่อวันที่ 25  ธันวาคม 2543 เพื่อรับ-ส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติเป็นการช่วยชีวิตหรือไม่ให้เจ็บป่วยรุนแรงมากขึ้น ปัจจุบันรถยังใช้งานได้ ระยะทางรถวิ่ง 384,041  กิโลเมตร นับว่าเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อชาวอำเภอขุนยวมและชาวอำเภอใกล้เคียง...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink