เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

NEW!! ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ขนาดความยาว 250 เมตร (12 ก.ค.66)

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้

NEW!! ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา (10 ก.ค.66)

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้

NEW!! ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (10 ก.ค.66)

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (27 มิ.ย.66)

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา(20 มิ.ย.2566)

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศโรงพยาบาลขุนยวม เรื่อง ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานรักษาความปลอดภัย(29พ.ค.2566)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  1 อัตรา

ตำแหน่ง  หนักงานรักษาความปลอดภัย  1 อัตรา

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (22 พ.ค.2566)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(27เม.ย.2566)

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(24 เม.ย.2566)

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รอบที่ 2(8 ก.พ.2566)

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink