เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

- NEW!! ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป (6 ส.ค.2563)

ประกาศโรงพยาบาลขุนยวม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..........................................

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink