เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

- ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ2561 ของโรงพยาบาลขุนยวม

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลขุนยวม

........................................................................................... 

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ดูรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม >>>> เอกสารขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลขุนยวม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink