เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 18/3/2562

ประกาศโรงพยาบาลขุนยวม

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร  >>>> ดาวน์โหลด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink