เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

- โรงพยาบาลขุนยวม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน

ประกาศโรงพยาบาลขุนยวม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

 

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร  >>>> ดาวน์โหลด

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink