เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

- โรงพยาบาลขุนยวมขออนุญาตเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561(16มี.ค.2561)

โรงพยาบาลขุนยวม ขออนุญาตเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

 

 

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  • เอกสารแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
  • ดาวน์โหลด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink